Automatická závlaha Tehov – problémy s vrtem

Pro závlahu, o které můžeme říci, že funguje naprosto automaticky, je třeba dostatečný vodní zdroj a dostatečně chytré ovládání s reakcí na předpověď počasí. V naší firmě jsme si oblíbili jednotky Hunter se softwarem Hydrawise a pokud zákazník nepožaduje nějaké jiné ovládání, tak už nic jiného neinstalujeme. Tím, jak pokračuje doba, se ovládání z aplikace v mobilu s reakcí na předpověď počasí a tím přesnému dávkování zálivky, stalo naprostým standardem.

Pro závlahu této krásné zahrady měl sloužit jako zdroj vody stávající vrt neznámých parametrů neb majitel koupil pozemek už s hotovým vrtem. Zde se ukazuje, jak klíčové je vědět o vrtu všechny informace – hloubka celková, v jaké hloubce je hladina vody, v jakém místě je perforace pažení a kolik vody je možné v reálném čase odebírat. Tyto informace by měla předat zákazníkovi firma, která vrt realizovala. Pokud informace nemáte, zbývá jen laborovat nebo si zaplatit profesionální čerpací zkoušku.

Jak je studna hluboká nebo v jaké hloubce je hladina vody zjistíte snadno, v jaké hloubce je perforace pažení naopak nezjistíte už vůbec (perforace jsou otvory v pažení, kterými do vrtu přitéká voda a pokud umístíte čerpadlo do tohoto místa, snadno se stane, že ve vyčerpané vodě bude množství písku nebo „bláta“ neb čerpadlo přímo podtlakem vtahuje tyto nečistoty do vrtu. Správné umístění čerpadla je mimo oblast perforace). Velmi důležité je vědět, jaké je maximální množství vody, které je možné z vrtu odebírat (to je možné zjistit profesionální čerpací zkouškou – jsou na to specializované firmy a zkouška trvá někdy i více, než 24 hodin). Pokud toto nevíte, snadno dojde k tomu, že odebíráte větší množství vody, než by bylo ideální a výsledkem může být opět voda plná nečistot.

Popsané starosti s vrty jsou částečně důvody, proč je obecně vodu z vrtu lepší pro závlahu nevyužívat na přímo. Lépe je instalovat ještě jímku vhodné velikosti a do ní „pomalu“ přepouštět vodu z vrtu.

I na této zahradě nakonec došlo k instalaci jímky. Vodu z vrtu do ní dopouštíme jen 5 minut z každé hodiny (dopouštění ovládáme stejnou jednotkou, jako závlahu. A zbytek potřebné vody pro zálivku dopouštíme z řadu. I tak bylo třeba na filtrování vody z vrtu použít paralelně 3 sítové filtry, které je třeba pravidelně alespoň jednou za měsíc čistit. Viz obrázky…

Šachta vrtu – 3 ks paralelních filtrů a filtry po měsíci fungování

Hotovo po zatravnění

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *