Automatická závlaha Ortenovo náměstí Praha

Existuje více způsobů jak přistoupit k automatické závlaze a jejímu ovládání. Podle mého názoru je správný přístup pokud

  • dokážu měřit množství vody protečené závlahou
  • systém mne automaticky upozorní na neobvyklé průtoky – jen tak můžu předejít například větším únikům vody nebo suché zahradě
  • systém se sám automaticky přizpůsobí předpovědi počasí a aktuální teplotě – jen tak může zahrada dostat, co potřebuje při maximální úspoře vody
  • optimální je, pokud vidím veškeré informace o konkrétní závlaze v mobilu – mám potom perfektní informace o závlaze a velmi rychle mohu reagovat na případnou potřebu servisu.
  • samozřejmostí je fyzicky dobře navržený systém (vhodné a dobře rozmístěné postřikovače pro trávníky a vhodně instalované kapkovací potrubí k výsadbám)
  • v případě dopouštění jímky se nejvíce šetří dopouštěná voda pokud dopouštíme těsně před zavlažovacím cyklem a jen tolik vody, kolik je pro cyklus potřeba. Jen tak dokážeme udržovat jímku co nejvíce prázdnou – připravenou na přívalový déšť.

Všechny tyto moderní požadavky splňuje ovládací jednotka Hunter se softwarem Hydrawise, která tvoří srdce systému automatické závlahy na Ortenově náměstí v Praze. Stejná jednotka ovládá i automatické dopouštění z vodovodního řadu do jímky, kde se primárně akumuluje dešťová voda.

Instalace kapkovacího potrubí v podzemním provedení

Jedno z hledisek, jak se rozděluje kapkovací potrubí je, jestli je možné ho instalovat do země (tzn., že bude pod zvýšeným náporem rostlinstva, které se svými kořínky táhne za vodou a časem by se kořínky dostaly do výtokových otvorů a ucpaly je). Řeší se to buď měděnými plíšky nebo stopovým množstvím herbicidu – obě řešení spolehlivě kořínky odradí. Nebo kapkovací potrubí položené na zemi (zajištěné háky) a překryté například mulčovací kůrou.

Kolem tunelů z vrbového proutí běhají děti – zde je určitě vhodnější kapkovací potrubí určené pro instalaci do země.

Instalace kapkovacího potrubí – nadzemní provedení

Nadzemní provedení kapkové závlahy – fotografie ještě před tím, než došlo k zakrytí mulčovací kůrou. Je krásně viditelné, že kapková závlaha patří k nejpreciznějším způsobům, jak zavlažovat. Voda vykapavá jen tam, kde je to potřeba.

Důkaz, že závlaha funguje a umístění dešťového čidla

Závlaha rotačními postřikovači po uložení travního koberce

Travní koberce jsou úžasné – dílo vypadá dobře ihned po položení. Není třeba čekat na vzejdutí travního semene jako v případě setých trávníků.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *