Automatický zavlažovací systém Dobřejovice

První otázka, kterou je nutné si položit před realizací zavlažovacího systému je, jak bude vyřešený zdroj vody. V tomto případě byla k dispozici pouze voda z řadu a po přeměření průtoku při určitém tlaku (hydrodynamický tlak) jsme zjistili, že bude ekonomicky nejvýhodnější využít posilovacího čerpadla, které je vybaveno frekvenčním měničem a dokáže chybějící průtok z řadu vytáhnout a i tlak zvýšit na požadovanou úroveň. Další možností by bylo systém rozdělit na více sekcí s více postřikovači s menším dostřikem, to ale v tomto případě nebylo pro zákazníka výhodné řešení.

Ve všech případech a obzvláště v případě napojení závlahy na placenou, pitnou vodu z řadu je klíčové měřit protečenou vodu závlahou impulsním vodoměrem. Jen tak máte celý systém pod kontrolou a hlavně při nějaké poruše se to dozvíte velmi brzy a opravu je možné provést ihned, dříve, než vzniknou nějaké škody. Samotný impulsní vodoměr samozřejmě nestačí, je třeba jej napojit do ovládací jednotky s vhodným sofwarem, který vše správně vyhodnocuje a dokáže i zákazníka informovat o případných problémech.

Výborné zkušenosti máme s jednotkami Hunter se softwarem Hydrawise – kromě možnosti připojení imp. vodoměru, reaguje na předpověď počasí a upravuje automaticky zálivku.

Posilovací čerpadlo a příprava šachtice se sekčními ventily

Hotovo před zatravněním

Hotovo po zatravnění

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *