Automatická závlaha – sloupnutí travního koberce a uvedení do původního stavu

Poslední zakázka cca ze začátku listopadu, kde bylo úkolem uvést trávník do původního stavu…

Nejlepší je k instalaci závlahy přistoupit při zakládání zahrady nebo při její rekonstrukci – tzn. při kompletní obnově trávníku. V těchto optimálních případech se trávník zakládá až po závlaze. Pokud je nutné závlahu instalovat do stávajících trávníků, které si přeje zákazník nenarušit resp. uvést do původního stavu, přicházejí do úvahy 2 možné způsoby. První popisuji v tomto článku: slupovačkou se sloupne na výšku cca 3-4 cm travního koberce, provedou se (nejlépe ručně) výkopy, uloží závlaha, zemina se vrátí zpět, řádně utemuje a travní koberec se vrátí nazpět. Cca po 2-3 týdnech by nemělo být poznat, že došlo k instalaci automatického zavlažování. Celý způsob provedení je patrný z fotografií níže.

Druhý způsob popisuji v tomto článku.

Oba způsoby je možné využít jen za okolností, že je trávník kvalitní a je kvalitní i podloží (jemnozrnná zemina) až do cca 30 cm pod trávníkem. Pokud podloží trávníku tvoří navážka a zbytky ze stavby „jemného, středního charakteru“, tak je třeba se smířit s drážkami od strojního výkopu, které je třeba následně zatravnit (zasít). Některé podklady mohou být tak kamenité, že je třeba pro výkopy hledat jiná řešení. V každém případě je nutné toto na místě ověřit.

K ovládání závlahy jsme využili výhod softwaru Hydrawise, který umožňuje ovládaní z mobilní aplikace a hlavně reaguje na předpověď počasí. Jedině tak je možné dát zahradě, co potřebuje při maximální úspoře vody. Jako zdroj vody v tomto případě posloužila jímka s dešťovou vodou. Samozřejmostí je automaticky vyřešené dopouštění vody z vrtu ovládané stejným softwarem jako závlaha.

 

Fotografie před

Sloupnutí travního koberce

Výkopy, uložení rozvodů závlahy

Hotovo těsně před zimou

Pro fotografie dokonalého výsledku je třeba vyčkat na jaro, až se tráva zazelená

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *